Mielnik, M. . „Przedstawienia cnót Kobiecych W Sztuce gdańskiej Na Tle piśmiennictwa Kaznodziejskiego I Literatury Moralistycznej”. Porta Aurea, nr 15, czerwiec 2016, s. 21-38, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/portaaurea/article/view/3378.