Staręga, M. „Niezrealizowane Projekty Odbudowy kościoła W Oruni Autorstwa gdańskiego Architekta Miejskiego Carla Samuela Helda”. Porta Aurea, nr 19, grudzień 2020, s. 257-74, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/portaaurea/article/view/5182.