[1]
Zuckerman, G. 2018. Longitudinal formative interventions in the Elkonin – Davydov’s context. Problemy Wczesnej Edukacji. 42, 3 (wrz. 2018), 20–24. DOI:https://doi.org/10.26881/pwe.2018.42.03.