[1]
Smykowski, B. 2018. Znaczenie dla pedologii odkrycia przez Lwa S. Wygotskiego okresów kryzysu w kulturowym rozwoju dzieci i młodzieży. Problemy Wczesnej Edukacji. 42, 3 (wrz. 2018), 37–48. DOI:https://doi.org/10.26881/pwe.2018.42.05.