[1]
Nowicka, M. i Lodd-Bartołd, A. 2018. Gimbusowa kultura dziecięca – rekonesans badawczy. Problemy Wczesnej Edukacji. 43, 4 (grudz. 2018), 105–113. DOI:https://doi.org/10.26881/pwe.2018.43.10.