[1]
Józefowicz, A. 2019. Edukacja dziecka ku ponadczasowym wartościom – rozważania na przykładzie współczesnej "Baśni o perle" Anny Gibasiewicz. Problemy Wczesnej Edukacji. 44, 1 (mar. 2019), 94–102. DOI:https://doi.org/10.26881/pwe.2019.44.09.