[1]
Sokołowska, J. 2019. Korczaka i współczesnych pedagogów ulicy koncepcja uwspólniania świata jako inspiracja podejść partycypacyjno-rozwojowych w pracy z dziećmi ulicy. Problemy Wczesnej Edukacji. 46, 3 (wrz. 2019), 101-110. DOI:https://doi.org/10.26881/pwe.2019.46.10.