[1]
Jarosz, E. 2019. „Zakazuje się stosowania kar cielesnych”. I co dalej? Nowoczesne strategie eliminacji przemocy w wychowaniu. Problemy Wczesnej Edukacji. 47, 4 (grudz. 2019), 7–17. DOI:https://doi.org/10.26881/pwe.2019.47.01.