[1]
Kowalik-Olubińska, M. 2019. Sytuacja psychospołeczna ucznia z ADHD w klasie szkolnej – perspektywa dziecka. Problemy Wczesnej Edukacji. 47, 4 (grudz. 2019), 85–93. DOI:https://doi.org/10.26881/pwe.2019.47.08.