[1]
Kalinowska-Iżykowska, A. 2020. Wczesnoszkolna edukacja matematyczna. Perspektywa holistyczna. Problemy Wczesnej Edukacji. 49, 2 (cze. 2020), 115–127. DOI:https://doi.org/10.26881/pwe.2020.49.10.