[1]
Kopciewicz, L. 2020. Czy pojawienie się technologii informacyjno-komunikacyjnych w klasie szkolnej oznacza zmianę praktyk nauczania i uczenia się?. Problemy Wczesnej Edukacji. 50, 3 (lis. 2020). DOI:https://doi.org/10.26881/pwe.2020.50.06.