[1]
Filipiak, E. 2020. Społeczne podstawy poznania i rozwoju – konstruktywizm społeczno-kulturowy Lwa S. Wygotskiego. Nowe odczytania, rekonstrukcje, tropy epistemologiczno-metodologiczne. Problemy Wczesnej Edukacji. 51, 4 (grudz. 2020), 21–31. DOI:https://doi.org/10.26881/pwe.2020.51.02.