[1]
Rzeźnicka-Krupa, J. 2020. Konstruktywizm i pedagogika różnorodności w kontekście edukacji włączającej. Problemy Wczesnej Edukacji. 51, 4 (grudz. 2020), 153-166. DOI:https://doi.org/10.26881/pwe.2020.51.12.