[1]
Frankowiak, J. 2021. Stosunek studentów do stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Problemy Wczesnej Edukacji. 53, 2 (wrz. 2021), 135–150.