[1]
Wiśniewska-Kin, M. 2017. Dziecięce zmagania z czasem. Wyzwalanie rozumienia pojęcia czas przez dzieci 9–10-letnie w kulturze szkoły polskiej. Problemy Wczesnej Edukacji. 37, 2 (mar. 2017), 28–40. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5603.