[1]
Szymczak, J. 2017. Typologia nauczycielskiej refleksji dotyczącej pracy z uczniami. Problemy Wczesnej Edukacji. 38, 3 (maj 2017), 50–60. DOI:https://doi.org/10.26881/pwe.2017.38.04.