[1]
Gulczyńska, A. i Wiśniewska-Kin, M. 2017. Dyskurs edukacyjny w badaniach. Próba systematyzacji perspektyw badawczych. Problemy Wczesnej Edukacji. 36, 1 (luty 2017), 7–20. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.1994.