[1]
Maj, A. 2017. Koncepcja stu języków dziecka w przedszkolach Reggio Emilia. O przełamaniu hegemonii języka werbalnego w dziecięcym procesie uczenia się. Problemy Wczesnej Edukacji. 36, 1 (luty 2017), 112–120. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.2003.