[1]
Wasilewska, A. i Daszkiewicz, M. 2017. Idee i projekty. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Pedagogiczno-Lingwistycznej „Edukacyjna Rola Języka. Learn to speak, speak to learn” Gdańsk, 9–10 czerwca 2016 r. Problemy Wczesnej Edukacji. 36, 1 (luty 2017), 124–127. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.2004.