[1]
Jarosz, E. i Kurkowski, C. 2018. „Tyłek nie szklanka” – o popularności kar cielesnych w wychowaniu. Problemy Wczesnej Edukacji. 40, 1 (maj 2018), 72–84. DOI:https://doi.org/10.26881/pwe.2018.40.07.