[1]
Starego, K. 2017. Od pedagogiki kolektywu do pedagogiki kolektywizującej. Idee wychowawcze Antona Makarenki w świetle filozofii i pedagogiki wspólnotowości. Problemy Wczesnej Edukacji. 39, 4 (wrz. 2017), 40–49. DOI:https://doi.org/10.26881/pwe.2017.39.04.