[1]
Sokołowska, J. 2017. System pedagogiczny Makarenki w kontekście założeń współczesnej pedagogiki ulicy. Problemy Wczesnej Edukacji. 39, 4 (wrz. 2017), 62–68. DOI:https://doi.org/10.26881/pwe.2017.39.05.