[1]
Zbróg, Z. 2016. Obniżenie wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego – reprezentacje społeczne problemu w debacie publicznej. Problemy Wczesnej Edukacji. 35, 4 (wrz. 2016), 85–93.