[1]
Jarosz, E. i Kurkowski, C. 2016. Kary cielesne – kontestacja a rzeczywistość. Problemy Wczesnej Edukacji. 35, 4 (wrz. 2016), 94–105.