[1]
Symonowicz-Jabłońska, I. i Wieczór, E. 2016. Budowanie kapitału społecznego w świetle analizy podstawy programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego. Problemy Wczesnej Edukacji. 35, 4 (wrz. 2016), 106–117.