[1]
Krasoń, K. 2015. Cielesność dywergencyjna – komponent integralnej edukacji wychylonej w przyszłość. Problemy Wczesnej Edukacji. 31, 4 (grudz. 2015), 7–22. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5644.