[1]
Szpytma, C. 2015. Szkoły typu Open-Air: eksperymenty architektoniczno-pedagogiczne szkolnictwa w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku. Problemy Wczesnej Edukacji. 31, 4 (grudz. 2015), 23–41. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5645.