[1]
Farnicka, M. i Liberska, H. 2015. Uwarunkowania poczucia dobrostanu psychicznego u dzieci w środowisku szkolnym. Problemy Wczesnej Edukacji. 31, 4 (grudz. 2015), 77–91. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5648.