[1]
Janik, A. 2015. Koncepcja pedagogiczna i program leśnych przedszkoli na przykładzie przedszkola w Lipsku na terenie Niemiec. Problemy Wczesnej Edukacji. 31, 4 (grudz. 2015), 132–142. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5652.