[1]
Klus-Stańska, D. 2015. Wyjść poza reżim imperatywu rozwojowego. Między inspiracjami Rousseau a wpływem myśli Foucaulta na współczesne studia nad dzieciństwem. Problemy Wczesnej Edukacji. 30, 3 (wrz. 2015), 7-22. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.9211.