[1]
Stępkowski, D. i Benner, D. 2015. Pojęcie ukształcalności i jego miejsce w teorii wychowania Jeana Jacquesa Rousseau. Problemy Wczesnej Edukacji. 30, 3 (wrz. 2015), 39–51. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.9214.