[1]
Różycka-Jaroś, S. 2015. Historyczno-prawna analiza sytuacji dzieci w epoce Rousseau. Problemy Wczesnej Edukacji. 30, 3 (wrz. 2015), 52–62. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.9215.