[1]
Kowalik-Olubińska, M. 2015. Jeśli nie naiwność, to co? Próba rekonstrukcji idei dziecka u J.J. Rousseau. Problemy Wczesnej Edukacji. 30, 3 (wrz. 2015), 63–74. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.9216.