[1]
Dagiel, M. 2015. Zwodnicza szczerość(?) Jana Jakuba Rousseau czyli narracja jako kreacja i doświadczanie świata. Problemy Wczesnej Edukacji. 30, 3 (wrz. 2015), 75–86. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.9217.