[1]
Szatan, E. 2015. Myśli Jana Jakuba Rousseau o wychowaniu i muzyce – ich reminiscencje w rytmice Emila Jaques-Dalcroze’a. Problemy Wczesnej Edukacji. 30, 3 (wrz. 2015), 87–103. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.9218.