[1]
Dziekońska, J. i Karoń, J. 2015. W poszukiwaniu wspólnego języka. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej: Pomyśleć szkołę inaczej/ (Re)thinking school Uniwersytet Gdański, 25–26 września 2015 r. Problemy Wczesnej Edukacji. 30, 3 (wrz. 2015), 129–137. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.9222.