[1]
Zawichrowska, M. 2015. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Semiotycznej: ZNAK – MYŚL – SŁOWO – DZIEŁO (ze specjalnym udziałem Umberto Eco) Uniwersytet Łódzki, 24–27 września 2015 r. Problemy Wczesnej Edukacji. 30, 3 (wrz. 2015), 138–142. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.9223.