[1]
Ostrowicka, H. 2015. Wyznania, Rousseau i dyskurs edukacyjny – zarys badań w perspektywie (post)foucaultowskiej. Problemy Wczesnej Edukacji. 29, 2 (cze. 2015), 33–43. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5659.