[1]
Kopciewicz, L. 2015. Jan Jakub Rousseau w naturze/ogrodzie? Dyskursy natury we współczesnych odczytaniach feministycznych i posthumanistycznych. Problemy Wczesnej Edukacji. 29, 2 (cze. 2015), 53–66. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5661.