[1]
Męczkowska-Christiansen, A. 2015. Socjalizacja poznawcza jako (d)efekt kształcenia szkolnego (na tle rozważań nad kulturowym kontekstem konstruowania struktur poznawczych człowieka). Problemy Wczesnej Edukacji. 28, 1 (mar. 2015), 21–32. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5667.