[1]
Jendza, J., Zalewska, E. i Zamojski, P. 2015. Techniczny, epistemologiczny i kulturowy wymiar metod kształcenia. Casus metody Montessori. Problemy Wczesnej Edukacji. 28, 1 (mar. 2015), 46–55. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5669.