[1]
Nowak, J. 2015. Kompetencje pedagogiczne studentów edukacji wczesnoszkolnej jednym z warunków zmiany rozwojowej uczniów. Problemy Wczesnej Edukacji. 28, 1 (mar. 2015), 81–91. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5672.