[1]
Zdanowicz-Kucharczyk, K. 2015. Zastosowanie elementów metody Marii Montessori w tradycyjnym przedszkolu. Refl eksja nad badaniami w działaniu z pozycji zewnętrznego obserwatora. Problemy Wczesnej Edukacji. 28, 1 (mar. 2015), 92–103. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5673.