[1]
Szymczak, J. 2015. Model rozwijania refl eksyjności u (przyszłych) nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – założenia, istota, motywy konstruowania i nadawania mu wymiaru praktycznego. Problemy Wczesnej Edukacji. 28, 1 (mar. 2015), 140–153. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5678.