[1]
Symonowicz-Jabłońska, I. 2015. W poszukiwaniu „straconych” autorytetów: Recenzja książki Inspiracje pedagogiką freinetowską. Tom I: Studia, źródła, wspomnienia dedykowane Halinie Semenowicz, red. A. Semenowicz, H. Stolarczyk, A. Szwech,. Problemy Wczesnej Edukacji. 28, 1 (mar. 2015), 163–166.