(1)
Kopciewicz, L. Jak Nauczyciele Wykorzystują Technologie Komunikacyjne W Pracy szkoły? Cyfrowe Projektowanie Dydaktyczne I Teoria Pierra Rabardela W Badaniach Dydaktycznego potencjału urządzeń Mobilnych. PWE 2018, 41, 7-19.