(1)
Walter, N. Szkoła Jako Przestrzeń Inkubacji aktywności Cyfrowej Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej. PWE 2018, 41, 20-27.