(1)
Nowicka, M. Portal Scholaris Jako Platforma Cyfrowej Edukacji Wczesnoszkolnej – Zmiana Czy Cementowanie Utartych ścieżek Dydaktycznych?. PWE 2018, 41, 37-47.