(1)
Uszyńska-Jarmoc, J.; Naruszewicz, A. Dziecięce Rozumienie Cyberprzestrzeni I zagrożeń Z Nią związanych. PWE 2018, 41, 48-59.