(1)
Lewicka-Zelent, A.; Pytka, A. Telefony I Komputery W Codziennym życiu uczniów W młodszym Wieku Szkolnym. PWE 2018, 41, 78-88.